Denna sida handlar om Kjell Rynefors

forskare, fyrbarnsfar, författare och solfläcksobservatör
Forskare
Kjell Rynefors föddes 1948 i Herrestad, Bohuslän. Familjen flyttade sedan till Gråbo där han växte upp.  Efter studenten läste han matematik och kemi
på Göteborgs universitet där han doktorerade i fysikalisk kemi 1977 och fick docentkompetens 1983.


Han var forskare i fysikalisk kemi och gjorde viktiga insatser inom astrokemi, atmosfärskemi och förbränningskemi. Han började alltmer arbeta tvärvetenskapligt. Astronomi, miljö- och atmosfärfrågor, var stora intressen.

Förutom vetenskapliga artiklar skrev han populärvetenskapliga artiklar om astrokemi och jordens uppkomst, om energi - och miljöfrågor och om skapelsetro kontra vetenskap. 

Sedan 1982 innehade Kjell en tjänst som forskarassistent vid Chalmers Tekniska Högskola. Han var också handledare för ett antal doktorander vid högskolan. Stolt berättade han att någon hade
rosat honom för att han höll masken även vid de dummaste frågorna, men tyckte det var naturligt "för dumma frågor kräver desto bättre svar". Och det hade han ju alldeles rätt i.


1986 skrev Leif Holmlid och Kjell pressreleaser till tidningarna åt Nobelstiftelsen. Det gjorde att vi inbjöds till Nobelfesten. Det var jätteroligt, men något nervöst eftersom han inte provat kläderna i tid: skjortkragen fick sitta ihop med gummiband och flugan satt mest under höger öra.

Kjell skrev också sf-noveller, och båda skrev vi debattartiklar om Darwin och fundamentalister. Han var alltid saklig och undvek personangrepp. (Efter hans död fick vi ett vänligt kondoleansbrev från hans argaste opponent ifråga om skapelsetro.) Han var en mycket omtyckt och en godhjärtad människa.

Solfläcksobservatören
Redan i unga år blev han intresserad av astronomi och tillbringade många timmar vid teleskopet där han ritade
av solfläckar och senare även fotograferade sådana. Det var mycket detaljerade teckningar som stod sig gott i
jämförelse med samtida foton. Han övergick dock så småningom till att experimentera med långsam film och olika filter för
att få bra solfläcksbilder. 1968 blev han trea i Unga Forskare, seniorklassen för sina solfläcksstudier, och fick resa till
Youth Science Fortnight i London. Han blev sektionsledare i Svensk Amatörastronomisk Förenings solsektion och var
även verksam och mycket uppskattad inom Göteborgs Astronomiska Klubb , som efter hans död instiftade stipendiet Kjell Rynefors Minne, att utdelas #Ett_par_solfläcksfotontill förtjänstfulla medlemmar .
    
Här är en av hans solfläcksteckningar.
Här finns ett par solfläcksfoton.Fyrbarnsfar
Vi träffades på våren 1970 och förlovade oss på min födelsedag den 13/10.
Den 27/12 1970 gifte vi oss.
Vi levde sedan tillsammans i 16 år och fick 4 barn:
Alf 1972, Anna 1974, Nils-Olof 1979 och Lisa 1981.

Kjell var pacifist, intresserad av människor och mycket familjekär. De fyra barnen var hans stora glädje.

På fotona tycks han oftast bära på någon av dem.Författaren:
Här får han hjälp av Alf
Science fiction var ett annat stort intresse. Det blev ett flertal noveller där hans engagemang och kunnande tydligt kommer till uttryck, Många av dessa publicerades i fanzinet Cosmos Bulletin, som han under flera år var ansvarig utgivare för.

Här är en förteckning på hans noveller.
Och här finns hans vetenskapliga arbeten.
 
  Branden

 

  Nyårsnatten 1986-87 fattade vårt hus eld. Jag gick ut för att larma brandkåren
 och kunde sedan inte ta mig in igen,
 Alf gick ut och Anna hoppade från andra våningen, men Kjell letade efter våra små
 och alla tre blev kvar i branden.
 Han blev bara 38 år.

Science fiction-noveller, Kjell Rynefors

(CB är Cosmos Bulletin, JVM är Jules Verne-magasinet)

CB 11 Strange little poem

          Sven-ArneAndreasson,

          Gunnar Rynefors,

          Kjell Rynefors

CB 12 Ett sista hopp

CB 13 Club Cosmos stafettroman

          Kjell började...

CB 14 Pacifica

CB 15 Stationer

CB 16 Den bästa av världar

CB 18 en novell

CB 21 Pensionat  himlen

CB 22 Schlaraffenland

CB 23 Atomkyrkogården

         Vår man i Eritrea

CB 24 Fallens dag

CB 25 Genetiska drömmar

CB 26 Tillbaka till stenåldern

CB 27 Syd mot nord

         Jägaren


CB 28 Novell
CB 30
Skymningens färg är grön
           Förrädare mot de levande

CB 31 Nyhetens behag

          Brun himmel blå sol

CB 32 Föra elden vidare

CB 33 Åtrå

CB 34 Ny måne-måne i ny

CB 35 I jättens skugga


JVM juni 86 nr 417: I Jättens skugga

JVM 83:5 okt: På andra sidan porten

Det hände imorgon 14: Främlingar har inga blommor (äv JVM okt 80:383)

JVM juni 87 nr 423: Grön värld

Nova science fiction nr 5 1983: På andra sidan porten

JVM 400 sept 83: brun himmel blå sol

Röster ur byrålådan "Älvsborgare skriver"

 s 118-121: Det finns en väg hem


Artiklar:

Astronomisk tidskrift nr 3 okt 82 s100-102: Den unga jorden

Forskning och framsteg nr 7/865 s 47-51: Jordens första atmosfär saknade syre - lyckligtvis

Debattartiklar om skapelsetro kontra vetenskap i Dagen m. fl.Vetenskapliga artiklar

1. L. Holmlid and K. Rynefors, "Absolute complex formation cross sections for alkali-alkali halide collisions: A Monte Carlo trajectory study".

    Chem.Phys. 14 (1976) 403-412.

2. L. Holmlid and K. Rynefors, "Realistic translational anergy distributions for decomposition of RRKM complexes with centrifugal barrier".

    Chem. Phys: 19 (1977) 261-268

3. L. Holmlid and K. Rynefors, "Uniformity of Congruential Pseudorandom Number Generators. Depence on Length and Number Sequence and

     Resolution". J. Comput.        Physics   26 (1978) 297-306

4. L. Holmlid and K. Rynefors, "Statistical and non-statistical features of a long-lived collision complex model for alkali-alkali halide reactive and

    non-reactive molecular     beam scattering".

5. L. Holmlid and K. Rynefors, "Angular distributions, complex formation cross sections and reaction probabilities evaluated by a RRKM model with the Monte Carlso mathod".

6. K. Rynefors, "Computer simulations of chemical reactions - Trajectory and unimolecular theory studies on alkali-alkali halide systems". Thesis, Department of Physical Chemistry, University of Göteborg. The thesis contains a summary and papers 1-5.

7. L. Holmlid and K. Rynefors, contribution to General Discussion, Faraday General Discussion "Kinetics of State Selected Species", Birmingham 9-11 april, 1979. Faraday Disc. Chem. Soc. 67 (1979) 228-229

8. L. Holmlid and K. Rynefors, "Monte Carlo simulation of RRKM unimolecular decomposition in molecular beam experiments. I. Basic considerations and calculational procedure". Chem. Phys. 60 (1981) 393-404

9. K. Rynefors and L. Holmlid, "Monte Carlo simulation of RRKM unimolecular decomposition in molecular beam experiments. II. Application to angular distributions and absolute cross sections for the system K + RbCl". Chem. Phys. 60 (1981) 405-420

10. K. Rynefors and P.A. Elofson, "Total angular momentum conservation in statistical unimolecular theory should be represented in energy space". Chem. Phys. Lett. 84 (1981) 343-347

11. K. Rynefors and L. Holmlid, "The influence of long-lived collision complexes on the mass separation in seeded molecular beams". Manuscript.

12. K. Rynefors, "UNIMOL: a program for Monte Carlo simulation of RRKM unimolecular decomposition in molecular beam experiments". Com. Phys. Comm. 27 (1982) 201-212

13. K. Rynefors, "Post barrier channel effects during unimolecular decomposition - a trajectory study of energy term variations". J. Chem. Phys. 77 (1982) 6051-6059

14. K. Rynefors, "The transition state as position of the bottleneck in the number of microstates - properties for centrifugal barrier complexes". Chem. Phys. 61 (1983) 349-356

15. K. Rynefors, P.A. Elofson and L. Holmlid, "Monte Carlo simulation of RRKM unimolecular decomposition in molecular beam experiments. III. Application to angular distributions and branching fractions for the system K + CsF". Chem. Phys. 90 (1984) 347-360

16. K. Rynefors and N. Markovic, "Dynamics of centrifugal barrier complexes". Chem. Phys. 92 (1985) 327-336

17. K. Rynefors and J. Davidsson, contribution to General Discussion, Faraday Discussions No 75, (1983) 270-271

18. K. Rynefors and G.F. Gahm, "The young sun and the atmospheres of earth". The Observatory 105 (1985) 36-39

19. K. Rynefors and S. Nordholm, "A new approach to angular momentum constraints in bimolecular reactions". Chem. Phys. 95 (1985) 346-356

20.P.A. Elofson, K. Rynefors and L Holmlid, "Monte Carlo simulation of RRKM unimolecular decomposition in molecular beam experiments. IV. Product OH angular and velocity distributions from O(1D) + H2". Chem. Phys. 100 (1985) 39-51

21. K. Rynefors, P.A. Elofson and L Holmlid, "Monte Carlo simulation of O(1D) + H2 and O(1D) + HCl - Notational excitation of product OH radicals". Chem. Phys. 100 (1985) 53-63

22. K. Rynefors, J. Davidsson and U. Wilhelmsson, "Extension of total angular momentum representation in energy space". Chem. Phys. Lett. 122 (1985) 442-446

23. G. Nyman, K. Rynefors and W.L. Hase, "Trajectory study of CF3CN dissociation dynamics". Chem. Phys. 110 (1986) 27-39

24. N. Markovic, S. Nordholm and K. Rynefors, "On the estimation of cross sections for the formation of triatomic collision complexes". Chem. Phys. 108 (1986) 287-299

25. K. Rynefors, L. Holmlid and P.A. Elofson, "Avoided scattering along the relative velocity vector: Importance for crossed molecular beam experiments involving long-lived collision complexes". J. Phys. Chem. 90 (1986) 5101-5104

26. P.A. Elofson, K. Rynefors and L. Holmlid, "The Monte Carlo simulation of RRKM unimolecular decomposition in molecular beam experiments. V. Product OX angular and energy distributions from O(3P) + X2 (X=Br, I)". Manuscript. To be submitted to Chem. Phys.

27. K. Rynefors, L. Holmlid and P.A. Elofson, "Kinetic integrals evaluated by Monte Carlo averaging with applications to reactions O + X2, X=Br, I". Manuscript. To be submitted to Chem. Phys.

Projects which are completed but not yet (January 21 1987) in manuscript form

28. N.Markovic, S. Nordhom and K. Rynefors, "Trajectory study of the boundary between weak and strong coupling regions in collision complex formation". Accepted for presentation at Faraday Discuyssion No. 84 "Dynamics of Elementary Gas Phase Reactions".> 29. G. Nyman, K. Rynefors and L. Holmlid, "Efficient microcanonical sampling for three-atomic molecular systems". 30. G. Nyman, K. Rynefors and L. Holmlid, "Dynamical tests of RRKM unimolecular decomposition om a simplified potential energy surface". Accepted for presentation at Faraday Discuyssion No. 84 "Dynamics of Elementary Gas Phase Reactions".

31. J. Davidsson and K. Rynefors, "Generalized Langevin theory for astrochemical reactions".

Ett par solfläcksfoton